Ing. arch. Katarína Konfálová, autorizovaný architekt